Đang tải... Vui lòng chờ...

Sự Kiện

Khách sạn Ninh Khang - Phan Thiết
Khách sạn Ninh Khang - Phan Thiết

Khách sạn Hoàng Vũ
Khách sạn Hoàng Vũ
Khách sạn Hoàng Vũ - Nha Trang

The Palette Hotel
The Palette Hotel
Khách sạn The Palette

PHÓNG SANH Q7
PHÓNG SANH Q7
Thế nào gọi là phóng sinh? Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lung túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập,